Ondersteuning bij de ontwikkeling van pedagogisch beleid seksuele opvoeding

Kinderen brengen een groot deel van de tijd door in de kinderopvang en op de basisschool. Hun seksuele ontwikkeling vindt dan ook voor een deel daar plaats. Voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten zijn kennis en vaardigheden van belang om seksueel getint gedrag van kinderen dat bij de seksuele ontwikkeling past te kunnen begeleiden. Een Pedagogisch Beleidsplan of een Schoolplan (en een goede implementatie hiervan) kan hiervoor een kader geven. Het biedt zowel kinderen, het team van professionals als ouders duidelijkheid over (de grenzen van) seksuele opvoeding.

Kind&Zo ondersteunde organisaties voor kinderopvang en basisscholen bij de ontwikkeling en implementatie van pedagogisch beleid op dit gebied(opfrissen kennis over seksuele ontwikkeling, oefenen vaardigheden seksuele opvoeding en ontwikkelen beleidsafspraken). Centraal hierbij stond wat kinderen tijdens hun seksuele ontwikkeling moeten leren en welke competenties dit vraagt van profesionals.

Om de implementatie inhoudelijk vorm te geven was het bijvoorbeeld mogelijk trainingen voor uw team of ouderavonden te organiseren. Daarnaast kon in overleg met de organisatie audio- en/of beeldmateriaal worden ontwikkeld ter ondersteuning van de implementatie.