>


Curriculum Vitae

Channah Zwiep (1962 - 2017) was eigenaar van Kind&Zo. Zij studeerde pedagogiek en ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 1998 op een proces- en effectonderzoek naar diverse Steunpunten voor Opvoeding (Promotor: prof. dr. J.M.A. Hermanns).

Zwiep heeft zich ruim 20 jaar geleden gespecialiseerd op het gebied van seksuele ontwikkeling en opvoeding van jonge kinderen. Zij verzorgde hierover workshops en trainingen aan ouders en professionele opvoeders, adviseerde bij individuele opvoedingsvragen over begeleiding van seksueel getint gedrag van kinderen en ondersteunde bij de ontwikkeling van pedagogisch beleid over seksualiteit. Zij deed daarnaast onderzoek en was auteur van diverse artikelen en boeken over seksuele opvoeding voor opvoeders en kinderen.

Daarnaast was zij als docent verbonden aan de faculteit pedagogische, onderwijskundige wetenschappen en lerarenopleiding (POWL) van de Universiteit van Amsterdam. Zij ontwikkelde onder meer een keuzevak 'Seksuele opvoeding in maatschappelijke context' (6 ECT's) dat zij sinds 2014 verzorgde.

Geregistreerd als 1e graads docent/trainer bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO/CPION)www.crkbo.nl Lid van de Nederlandse Vereniging voor Seksuologen (NVVS) en de Vereniging tot Bevordering van de Studie der Pedagogiek (VBSP). Aangesloten bij stichting LIRA, auteurrechtenorganisatie voor schrijvers.