Channah Shannon Zwiep - 10 november 1962 - 14 februari 2017

Diensten

Channah Zwiep bood studiedagen aan voor teams en thema-avonden voor ouders over seksuele opvoeding. Zij bood deskundige ondersteuning bij de ontwikkeling en/of implementatie van Pedagogisch beleid binnen organisaties, onderzoek naar seksuele ontwikkeling en opvoeding en hulp bij vragen over seksueel getint gedrag van een kind en hoe dit te begeleiden.

Pedagogisch projectbureau Kind&Zo bood ondersteuning aan ouders en professionele opvoeders bij de seksuele ontwikkeling en opvoeding. Kind&Zo werd gerund door pedagoge Channah Zwiep. Zij was als pedagoog gespecialiseerd in de seksuele ontwikkeling van jonge kinderen en de pedagogische begeleiding hiervan.

Kind&Zo bood de volgende diensten:
(klik aan voor meer informatie)

Ouderavonden, workshops en (meerdaagse) trainingen over seksuele ontwikkeling en opvoeding
Ondersteuning bij ontwikkeling van pedagogisch beleid en/of implementatie hiervan
Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek naar seksuele ontwikkeling en opvoeding en hun context
Coaching en/of advies bij opvoedingsvragen over seksualiteit

Wilt u meer informatie over workshops en trainingen seksuele opvoeding en ontwikkeling van kinderen vanuit het gedachtengoed van Channah Zwiep?
Anna Jansen is door haar opgeleid en zet haar werk voort.

Neem vrijblijvend contact op via anna.jansen@live.nl | +316 83 56 54 00