Wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek

Pedagogisch projectbureau Kind&Zo verrichtte en begeleidde wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek op het gebied van (seksuele) ontwikkeling, opvoeding, kinderopvang en opvoedingsondersteuning.

Eerder onderzoek:

 • Kwantitatief onderzoek naar Vaders en seksuele opvoeding, in samenwerking met studenten en in opdracht van het Vader Kennis Centrum. Universiteit van Amsterdam; faculteit FMG, 2014.


 • Kwalitatief onderzoek naar Mannelijke medewerkers in de kinderopvang en hun omgang met lichamelijkheid en seksualiteit, in samenwerking met studenten. Universiteit van Amsterdam; faculteit FMG, 2013.


 • Kwalitatief onderzoek naar Preventiemaatregelen in de kinderopvang ter voorkoming van seksueel misbruik. In opdracht van het Nederlands Jeugd Instituut (NJi), in samenwerking met studenten van de Universiteit van Amsterdam; faculteit FMG, 2013.


 • Kwalitatief onderzoek naar de Visie van ouders op seksuele opvoeding in de kinderopvang. In samenwerking met studenten van de Universiteit van Amsterdam; faculteit FMG, 2012.


 • Kwantitatief onderzoek naar Leerkrachten in het basisonderwijs over de seksuele ontwikkeling, in samenwerking met studenten. Universiteit van Amsterdam; faculteit FMG, 2013.


 • Kwantitatief onderzoek naar Ouders en hulpverleners van kinderen (0-20 jaar) met LVB en ASS, in samenwerking met studenten. Universiteit van Amsterdam; faculteit FMG, 2014.


 • Kwantitatief onderzoek onder Huisartsen en de hulpvraag van ouders bij de seksuele opvoeding. In samenwerking met studenten van de Universiteit van Amsterdam; faculteit FMG, 2012.


 • Kwalitatief onderzoek naar de seksuele opvoeding onder moeders en professionele opvoeders in de kinderopvang. Kind&Zo, 2008. In opdracht van het FWOS.


 • Tevredenheidonderzoek onder ouders over de opvang van hun kind. Interne publicatie De Kleine Wereld. November 2005.


 • Behoefteonderzoek naar opvoedingsondersteuning in de kinderopvang. Amsterdam, oktober 2004.


 • Onderzoek naar de beleidsvisie van Nederlandse gemeenten over peuterspeelzalen. Onderzoeksbureau DSP, Amsterdam, 2000.