Channah Shannon Zwiep - 10 november 1962 - 14 februari 2017


Visie op Seksuele ontwikkeling en opvoeding

Jonge kinderen worden gedreven door nieuwsgierigheid en de behoefte tot experimenteren. Zij doen tijdens de eerste 12 jaar in hoog tempo de meest basale kennis en ervaring op over zichzelf en hun omgeving. Kinderen leren onder andere door te ervaren en door voorbeelden in hun omgeving. Dit geldt ook op het gebied van seksualiteit.

Kinderen maken als onderdeel van hun algehele ontwikkeling ook een seksuele ontwikkeling door. De seksuele ontwikkeling is breed. Zij gaat onder meer over het ontdekken van (sekse-)verschillen, het verkennen van het lichaam en de daarbij behorende gevoelens. Daarnaast leren kinderen tijdens hun seksuele ontwikkeling om te gaan met (de grenzen van) intimiteit, lichamelijkheid en relaties in brede zin.

De seksuele ontwikkeling begint bij de geboorte. Seksueel getint gedrag van kinderen en vragen over seksualiteit zijn vanaf de babyperiode een onderdeel van de ontdekkingstocht van kinderen.

Channah Zwiep zag de seksuele ontwikkeling van kinderen als een interactief ontwikkelingsproces. Er is een wederzijdse beinvloeding tussen het kind, de opvoeders en omgeving. Zowel positieve als negatieve ervaringen in die ontwikkeling zijn van invloed op een (latere) seksuele beleving.

Ten slotte, de seksuele ontwikkeling van kinderen is onlosmakelijk verbonden met seksuele opvoeding. Opvoeders hebben dan ook een belangrijke rol in de ondersteuning van kinderen hierbij.